• Mystrey Guest
  • Op maat cabaret
  • Agressie trainingen
  • Communicatie trainingen
  • ABCD methodiek
  • Interculturele communicatie
  • Conflict hanteringen
  • Regie model
  • Instrumentele, Frustratie en Willekeurige agressievormen